Không giữ đúng cam kết trong HĐLĐ có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin Luật sư tư vấn cho tôi. Tôi có ký một hợp đồng không thời hạn với công ty và có cam kết là đi học bồi dưỡng, công ty đã cấp cho tôi một số tiền là 23.600.000 ngàn đồng vn. Sau khi đi học về sẽ làm việc cho công ty, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải đền bù gấp 10 lần số tiền trên,

 nhưng do công ty không giữ đúng cam kết trong hợp đồng thường xuyên chậm lương và phụ cấp. Như vậy thì tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và có phải đền bù như đã cam kết không? Xin luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn có thể chia ra hai giả định như sau:

Thứ nhất, nếu Đào tạo nghề là một điều khoản trong hợp đồng.

Tại Khoản 3 Điều 37 Bộ Luật lao động có quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng, mà bạn vi phạm điều kiện báo trước nêu trên thì bạn sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động. Ngược lại, bạn đảm bảo thời hạn báo trước, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bạn không phải bồi thường chi phí đào tạo này.

Thứ hai, Hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề là hai hợp đồng riêng biệt.

Do hai hợp đồng này hoàn toàn độc lập với nhau, nên nếu như bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì cũng không liên quan đến hợp đồng đào tạo nghề.

Như vậy, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp, nhưng lại vi phạm các điều khoản ghi nhận trong hợp đồng đào tạo nghề thì bạn vẫn có thể phải bồi thường chi phí đào tạo. Tuy nhiên, mức bồi thường chỉ là chi phí mà công ty bỏ ra cho bạn đi đào tạo. Còn việc thỏa thuận bồi thường chi phí đào tạo gấp 10 lần là không phù hợp với quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *