Không kí hết hợp đồng lao động với người lao động?

Tháng 10/2014 tôi được nhận làm việc cho DPG tại bộ phận HC-NS. Sau 2 tháng thử việc tôi được hưởng lương chính thức nhưng công ty không tiến hành ký kết HĐLĐ, Đến ngày 02/05/2015 Giám đốc Điều hành gửi email thông báo chấm dứt hợp tác làm việc với tôi và yêu cầu bàn giao công việc vào chiều ngày 04/05/2015 vì lý do mơ hồ là thường xuyên không hoàn thành công việc.

Như vậy DPG có vi phạm pháp luật lao động khi đơn phương chấm dứt hợp tác làm việc và tôi sẽ liên hệ cơ quan chức năng nào để đảm bảo quyền lợi của tôi? Kính mong sớm nhận được tư vấn của Quý Công ty.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo như thông tin bạn cung cấp ở trên là tháng 10/2014 bạn được nhận làm việc cho DPG tại bộ phận HC-NS. Sau 2 tháng thử việc bạn đã được hưởng lương chính thức nhưng công ty không tiến hành ký kết HĐLĐ. Như vậy, căn cứ Điều 16- Bộ Luật Lao động 2012 thì công ty đã vi phạm nghĩa vụ của mình khi tham gia ra kí kết hợp đồng của người lao động.

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

” 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”.

Như vậy, bên phía người lao động có quyền yêu cầu công ty kí kết hợp đồng lao động.

Căn cứ vào Điều 38- Bộ Luật Lao động 2012, Người sử dụng chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Đối với trường hợp trên do vi phạm quy định người sử dụng lao động không kí kết hợp đồng với người lao động nên không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn với lý do như trên.

Thứ hai, nếu công ty vẫn thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn với lý do mơ hồ là thường xuyên không hoàn thành công việc, thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của cá nhân theo bộ luật Lao động như sau:

Điều 200.Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

1. Hoà giải viên lao động.

2. Toà án nhân dân.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *