Không ký hợp đồng lao động trong vòng 30 ngày có đúng không?

Hỏi: Cho em hỏi, hợp đồng lao động của em hết hạn ngày 31/5/2015, nhưng tới ngày 25/6/2015 công ty mới có văn bản thông báo cho em làm việc đến hết ngày 30/6/2015 thì nghĩ việc. Vậy cho em hỏi công ty làm vậy có đúng với luật hay không và em đang mang thai tháng thứ 6 thì công ty có được giải quyết như vậy hay không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì hiện nay hợp đồng lao động của bạn và bên phía công ty đã hết hạn vào ngày 31/5/2015. Tuy nhiên, đến ngày 25/6/2015 công ty mới có vắn bản thông báo cho bạn làm việc đến hết ngày 30/6/2015. Theo quy định của pháp luật lao động về hợp đồng, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng. Nếu như sau 30 ngày mà không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Căn cứ:

Điều 22 – Bộ luật lao động 2012. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ vào quy định trên, nếu như công ty không ký hợp đồng cho bạn trong khoảng thời gian này thì công ty không vi phạm pháp luật.

Về chế độ thai sản, nếu bạn đóng đủ BHX 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Do bạn nghỉ việc tại công ty nên việc làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản sẽ do bạn trực tiếp làm.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm:

+) Sổ BHXH.

+) Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.

+) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản.

Sau khi có đầy đủ hồ sơ như trên, bạn mang ra BHXH nơi công ty cũ có đóng BHXH cho bạn ở quận nào thì nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của BHXH tại quận đó. BHXH sẽ thụ lý hồ sơ cho bạn và hoàn tất thủ tục hưởng chế độ thai sản cho bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *