Không trả lương làm thêm giờ cho người lao động bị xử lý thế nào ?

Tôi đang có một số vấn đề thắc mắc về việc trả lương theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau: Tôi ký hợp đồng với cty kể từ ngày 01-03-2012 đến nay( loại HĐ không xác định thời hạn) HĐ gồm hai loại một loại HĐlao động và một bản phục lục HĐ lao động. Bên HĐ lao động phần 2 là làm 48h/tuần 8h/ngày

Bên phụ lục có thêm nội dung như thế này, có tính thêm 4h/ngày nữa là 12h/ngày kể cả ngày nghỉ trong tuần và ngày lễ tết trong năm.

Vậy hàng tháng công ty trả lương cho tôi có 8h/ngày và những ngày lễ tết công ty trả cho tôi thêm 100 ngàn mỗi một ngày lễ tết, còn chủ nhật không trả thêm đồng nào, như vậy công ty có vi phạm luật lao động không thưa Luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trước hết “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

Bởi vậy, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện đúng sự thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu phía công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trả lương cho bạn theo đúng khoảng thời gian thực tế bạn làm việc cũng như theo hợp đồng lao động đã ký kết thì công ty đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

Thứ nhất, về xác định tiền lương làm thêm giờ.

Điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Như vậy, Công ty bạn có trách nhiệm phải trả lương cho bạn theo quy định trên nếu bạn có khoảng thời gian làm thêm giờ.

Mặt khác, khoảng thời gian tính thêm 4 tiếng 1 ngày ghi nhận tại phụ lục hợp đồng phải được tính là thời gian làm thêm giờ và tương ứng với đơn giá tiền lương theo quy định trên.

Thứ hai, về trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động có hành vi “trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động” có thể bị phạt tiền theo quy định tại Nghị định 95/2013 NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 thì Mức vi phạt cụ thể như sau:

“a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên…”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *