Kinh doanh giống thủy sản có cần đăng kí kinh doanh và chứng chỉ chuyên môn không?

Luật sư tư vấn về vấn đề đăng kí kinh doanh và chứng chỉ chuyên môn với ngành nghề kinh doanh giống thủy sản, tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân cung cấp giống thủy sản cho bên mời thầu. Cụ thể như sau:

Chào luật sư,tôi xin được hỏi về tư cách hợp lệ của Nhà Thầu, nhà đầu tư là cá nhân. Theo Khoản 2, điều 5 Luật đấu thầu:

“Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân; b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu”.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi là người thu gom con giống thuỷ sản. Nếu Tôi muốn cung cấp con giống thuỷ sản cho bên mời thầu thì tôi cần có Đăng ký kinh doanh không? Và Tôi cần có chứng chỉ gì để phù hợp với Điểm b, Khoản 2, điều 5 Luật đấu thầu?Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư

Trả lời tư vấn:  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Sư Toàn Quốc! Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Luật đấu thầu 2013, tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân thì:

“Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu”.

Theo đó, để đáp ứng tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư thì cần có chứng chỉ chuyên môn và đăng kí hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Quy định này áp dụng cho những ngành nghề mà theo quy định của pháp luật là phải có chứng chỉ chuyên môn và phải đăng kí hoạt động.

Đối với trường hợp thu gom và cung cấp con giống thủy sản của bạn thì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT thì điều kiện đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản bao gồm:

“Tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản bố mẹ phải đáp ứng đầy đủ các quy định sau:

a)Đáp ứng các quy định tại khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7 Điều 4 Thông tư này

b)Có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản trở lên”.

Theo Thông tư này, đối với trường hợp kinh doanh giống thủy sản thì bạn phải có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư về giống thủy sản và có trình độ đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản trở lên (Khoản 1, Điều 4; Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT).

Tuy nhiên, Điều 1 và mục 17, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2655/QĐ- BNN- PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông năm 2016 đã bãi bỏ hiệu lực của quy định nói trên:

“Điều 1. Bãi bỏ quy định về Điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này)”

Mục 17, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2655/QĐ- BNN- PC, nội dung bãi bỏ gồm:

“Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điểm b Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6; Điều 11 của Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 về quản lý giống thủy sản”

Như vậy, pháp luật đã bãi bỏ quy định điều kiện về đăng kí kinh doanh và chứng chỉ nghề nghiệp với trường hợp kinh doanh giống thủy sản. Vì vậy, trường hợp của bạn không cần có đăng kí kinh doanh và chứng chỉ chuyên môn khi làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *