Ký hợp đồng lao động với người lao động đã nghỉ hưu

Chào luật sư, Tôi đã được cơ quan làm thủ tục hưu trí và được cơ quan ký hợp đồng lao động tiếp 1 năm thì xin tư vấn pháp luật cho biết tôi có được hưởng phần trăm tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe không? Quy định trường hợp của tôi thế nào? Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Bạn đã được cơ quan làm thủ tục hưu trí tức là bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006. Theo quy định tại điều 167 Bộ luật lao động 2012 quy định:

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động

Khi đủ điều kiện được hưởng lương hưu thì việc bạn ký hợp đồng lao động tiếp tục làm việc không ảnh hưởng gì với mức lương hưu bạn được nhận. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về mức lương hưu hằng tháng:

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

Với trường hợp của bạn, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo xã hội.

Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn trường hợp ký hợp đồng lao động với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu (người lao động cao tuổi). Theo Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn:

– Nếu người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, chưa áp dụng việc giao kết hợp đồng mới như theo quy định Điều 167 BLLĐ năm 2012.

– Nếu người lao động không có đủ sức khỏe hoặc người sử dụng lao động không có nhu cầu thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Như trường hợp của bạn là đã ký kết hợp đồng lao động mới và hợp đồng này có thời hạn 1 năm. Nhưng theo như hướng dẫn của Công văn của Bộ LĐTBXH thì việc bạn tiếp tục làm việc tại cơ quan thêm 1 năm tính là thời gian kéo dài thời hạn hợp đồng lao động cũ chứ không phải làm việc theo hợp đồng mới. Như vậy, các quyền lợi của bạn sẽ không áp dụng theo hợp đồng lao động thời hạn 1 năm (hợp đồng mới ký) mà sẽ áp dụng theo hợp đồng cũ. Lúc này, bạn vẫn được hưởng tiền nghỉ phép hằng năm và tiền tàu xe.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *