Lái xe cho cơ quan nhà nước có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Luật sư tư vấn về trường hợp lái xe cho cơ quan nhà nước sau khi thôi việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không và mức hưởng như thế nào. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn : Chào các anh chị luật sư em là lái xe cơ quan ký hợp đồng theo nghị định 68 của chính phủ hợp đồng ký kết năm 2008 nay cơ quan em giảm biên chế theo chính sách của nhà nước và em nằm trong diện giảm biên chế trong những năm công tác em có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy khi em nghỉ em có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không và được tính như thế nào mong các anh chị hỗ trợ cho em.
Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được trả lời yêu cầu của anh như sau:

Theo quy định tại Điều 43 và Điều 49 Luật việc làm 2013 thì điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp chính là:

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng…..

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật này

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ….

Với trường hợp của anh thì anh đã làm việc từ năm 2008 thì hợp đồng lao động của anh sẽ là hợp đồng không xác định thời hạn đồng thời anh cũng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tất cả các năm anh công tác thì chứng tỏ anh cũng đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp ( trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động) ; cho nên, anh sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cách tính trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp này của anh sẽ được tính theo quy định sau của Luật việc làm 2013:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *