Làm thế nào để biết Công ty không đóng BHXH cho công nhân?

Tư vấn về trường hợp muốn biết làm thế nào để biết Công ty không đóng Bảo hiểm xã hội cho công nhân hay không? Cách nhận biết thẻ bảo hiểm y tế là giả hay thật? Nội dung như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn:

Mẹ em tham gia bảo hiểm xã hội và hàng tháng Công ty vẫn trừ tiền lương của mẹ em để đóng tiền cho Công ty bảo hiểm nhưng tháng này Công ty phát thẻ bảo hiểm cho mẹ em mà thẻ lại là tên Giám đốc Công ty bảo hiểm khác mấy lần trước. Mà địa chỉ trên thẻ bảo hiểm lại ghi địa chỉ nhà em chứ không ghi địa chỉ của Công ty như mấy lần trước. Đi khám bệnh thì bệnh viện không cho nghỉ hưởng bảo hiểm. Cho em hỏi làm thế nào để biết Công ty không đóng bảo hiểm cho công nhân? Và thẻ có phải giả không? Và để bảo vệ quyền lợi mẹ em cần phải làm gì?

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, làm thế nào để biết Công ty không đóng Bảo hiểm xã hội cho công nhân:

Tại Khoản 6 Điều 15 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định người lao động có quyền: “Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin quy định tại khoản 11 Điều 20 của Luật này”.

– Điểm h khoản 1 Điều 18 có quy định:  người sử dụng lao động“Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu”

Khoản 11 Điều 20 có quy định: tổ chức bảo hiểm xã hội “Cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu”.

Như vậy, công ty nơi mẹ bạn làm và cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi bạn đăng ký tham gia BHXH) có trách nhiệm cung cấp thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội cho mẹ của bạn. Nếu cần biết thông tin về việc mẹ bạn có được tham gia bảo hiểm xã hội hay chưa, mức đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu, thời gian bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội là khi nào thì mẹ bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty nơi mẹ bạn đang làm việc (bộ phận phụ trách công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc Phòng Tổ chức hành chính) để yêu cầu cung cấp thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội hoặc mẫu bảo hiểm xã hội xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mẹ bạn theo quy định. Trên sổ bảo hiểm xã hội hoặc tờ rời bảo hiểm xã hội của mẹ bạn có ghi rõ thời gian bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội, mức tham gia là bao nhiêu.

Thứ hai, làm thế nào để biết được thẻ bảo hiểm y tế giả? Và để bảo vệ quyền lợi mẹ bạn cần phải làm gì?

Nếu như, bạn đã kiểm tra được đầy đủ thông tin về việc công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho mẹ bạn như trên hay không thì bạn cũng có thể biết một phần việc thẻ bảo hiểm y tế có phải là giả hay không? Đồng thời, trong quá trình mẹ bạn đi khám ở bệnh viện, nếu như là thẻ giả thì thẻ bảo hiểm y tế giả đó sẽ không được sử dụng. Trường hợp nếu như thông tin trên thẻ không đúng thì bạn có thể yêu cầu công ty để công ty làm đơn gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để xin đổi lại thẻ.

Tại khoản 4 Điều 43 Luật bảo hiểm y tế  có quy định về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau: “Kiểm tra, phát hiện và thông báo cho tổ chức bảo hiểm y tế những trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; phối hợp với tổ chức bảo hiểm y tế thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này”.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết này của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cấp, quản lý và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế: “Quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế”.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *