Làm thêm giờ vào ngày nghỉ có được nghỉ bù không?

Hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về nghỉ bù khi làm việc vào ngày chủ nhật như sau: Công ty tôi là trung tâm Anh ngữ và làm việc từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Nhưng công việc của tôi chỉ làm từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính, thỉnh thoảng sẽ làm việc thứ 7 và chủ nhật nghỉ. Nếu tôi đi làm thêm vào ngày chủ nhật thì tôi sẽ được nghỉ bù như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.Làm thêm giờ vào ngày nghỉ có đưuọc nghỉ bù không

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì thời gian bạn đi làm vào ngày chủ nhật được tính là thời gian làm thêm giờ vào ngày nghỉ. Theo quy định của pháp luật về lao động hiện nay thì việc làm thêm giờ phải đươc sự đồng ý của người lao động. Căn cứ:

Điều 106 – Bộ luật lao động 2012. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Nếu như bạn đồng ý làm thêm giờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động với thời gian tối đa là 7 ngày liên tục thì người sử dụng lao động phải bố trí thời gian nghỉ bù cho bạn. Trong trường hợp người sử dụng lao động không bố trí nghỉ bù cho bạn thì họ phải thanh toán tiền lương cho bạn theo quy định về tiền lương làm thêm giờ.

Điều 4 – Bộ luật lao động 2012. Làm thêm giờ

3. Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

Đối với trường hợp cuả bạn, do không phải làm thêm giờ trong thời gian 7 ngày liên tục nên công ty có thể sẽ không bố trí nghỉ bù cho cho bạn mà thay vào đó họ sẽ trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ cho bạn. Căn cứ:

Điều 97 – Bộ luật lao động 2012. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Căn cứ vào quy định trên, bạn sẽ được hưởng 200% tiền lương cho ngày làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần của công ty.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *