Làm thêm giờ vào ngày nghỉ không nghỉ bù được hưởng lương như thế nào?

Xin hỏi: Cơ quan em là Trường Cao đẳng Y tế có lớp học thứ 7 và Chủ nhật: Hiệu trưởng Trường không trả lương làm ngoài giờ cho bọn em mà chỉ cho nghỉ bù vào tuần kế tiếp nêu không nghỉ coi như đã nghỉ bù có đúng không. Chế độ làm thứ 7 và Chủ nhật bọn em được hưởng như nào, nếu là tiền thì như nào còn nếu là ngày nghỉ thì như nào? Xin nhờ Luật sư tư vấn hộ. Em xin cảm ơn nhiều.

Trả lời: Cám ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của anh, chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp của anh, chúng tôi đã có bài tư vấn tương tự, anh có thể tham khảo bài viết tương tự sau đây:

>> Làm thêm giờ vào ngày nghỉ có được nghỉ bù không

Theo đó, theo như dữ liệu anh cung cấp, thời gian anh làm việc vào thứ 7 và chủ nhật  là thời gian làm thêm giờ, Căn cứ Bộ Luật Lao động 2012, Điều 4 . Làm thêm giờ

3. Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

Nếu anh đã được bố trí nghỉ bù mà không nghỉ thì theo quy định của pháp luật, anh sẽ được người sử dụng lao động trả lương làm thêm giờ theo căn cứ dưới đây:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Do đó, anh sẽ được hưởng 200% tiền lương cho ngày làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ mà không được bố trí hoặc không nghỉ bù.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *