Làm việc ở miền núi, có được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 không?

Tôi là bác sĩ điều trị bệnh nội khoa của 1 huyện miền núi. Tôi sinh ngày 20/12/1963, vào làm việc có biên chế vào ngày 25/12/1991, mức lương được nâng gần đây là ngày 1/12/2013, bậc 8. Vậy theo nghị định 108 tôi sẽ nghĩ hưu sớm nhất là vào ngày tháng năm nào có thể được theo quy định, tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác, chúng tôi tư vấn như sau:

Để biết bác có đủ điều kiện để được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP hay không, chúng tôi xét đến các điều kiện của bác như sau:

Độ tuổi: 51 tuổi 8 tháng.

Thời gian tham gia BHXH: 24 năm

Điều kiện làm việc: chúng tôi chưa thể xác định được hệ số khu vực của bác, do bác không cung cấp đầy đủ, ở 1 huyện miền núi, nhưng hệ số khu vực sẽ được quy định cụ thể cho từng khu vực khác nhau. Bác có thể xem lại thông tin về hệ số khu vực bác được hưởng để tính lương hiện tại là bao nhiêu.

Căn cứ vào Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp bác làm việc tại nơi có hệ số khu vực 0,7 trở lên đã 24 năm nay, thì bác sẽ thuộc đối tượng tại Khoản 1 Điều 8, thời gian nghỉ hưu sớm của bác là trong độ tuổi từ 50-53, hiện tại bác đã 52 tuổi, bác có thể được xét để về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014.

Trường hợp, bác làm việc tại nơi này có hệ số khu vực dưới 0,7, với thời gian là 24 năm tham gia BHXH, bác có thể nghỉ hưu ở độ tuổi đủ 55, (tức sau ngày 20/12/2018)  theo Nghị định này và thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Khoản 2 Điều 8 của Nghị định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *