Làm việc theo hợp đồng 1 năm có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Cho tôi hỏi luật sư về vấn đề hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Tôi ký hợp đồng thử việc ngày 1/3/2014 đến ngày 30/4/2014 hệ số 2,34 x 85%. Từ ngày 1/5/2014 đến 30/4/2015 đơn vị ký hợp đồng 1 năm hề số 2,34 x 85% có đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội.

Đến ngày 14/6/2015 đơn vị chấm dứt hợp đồng và tách ra thành lập đơn vị mới, Và ký hợp đồng cho tôi từ ngày 15/6/2014 đến 14/6/2015, nay hợp đồng đã hết hạn tôi làm đơn xin nghỉ. Vậy cho tôi hỏi công ty Luật tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc ở đơn vị không.Và mức trợ cấp là bao nhiêu?

Kính mong công ty Luật hãy giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Bạn không nói rõ hợp đồng lao động bạn xác lập với đơn vị sử dụng lao động từ thời điểm cụ thể nào, các thời điểm bạn nêu trên có sự khác nhau, tuy nhiên, chúng tôi có thể hiểu bạn đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với đơn vị sử dụng lao động, với mức lương là 2,34 x 85% lương cơ sở.

Trường hợp bạn làm việc cho công ty với hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng, bạn có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc. Chúng tôi đã có 1 bài viết tương tự với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, bạn có thể truy cập trang web công ty để tham khảo bài viết đã tư vấn tương tự sau đây:

>> Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm

Theo đó, với trường hợp của bạn: Bạn có thể được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngắn hơn 1 năm làm việc thực tế của bạn, theo trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc bằng ½ tháng lương theo hợp đồng lao động= (2,34×85%)/2

Lưu ý: trường hợp đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động với bạn vì lý do tách đơn vị để thành đơn vị mới mà hợp đồng lao động vẫn còn hạn, thì bạn có thể được hưởng trợ cấp mất việc làm theo Điều 39 Bộ Luật Lao động. Tuy nhiên, bạn chỉ được hưởng 1 trong 2 trợ cấp này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *