Lao động nữ đang mang thai có được chấm dứt hợp đồng không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin chào quý luật sư, tôi có vấn đề này xin được tư vấn: vợ tôi kí hợp đồng lao động với công ty 6 tháng và đến ngày 31-05-2015 là hết hợp đồng, đồng thời tính đến cuối tháng 05-2015 vợ tôi đã mang thai được 04 tháng.

Công ty có quy định lao động không được phép có thai trong vòng 2 năm kể từ lúc vào làm và cty đã đóng bảo hiểm xã hội cho vợ tôi được 04 tháng.

Nay công ty lấy lí do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên không kí tiếp hợp đồng lao động với vợ tôi.

Do đó tôi xin hỏi quý luật sư vợ tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản hay không, vì vợ tôi mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội được 04 tháng và việc không kí tiếp hợp đồng lao động đối với người mang thai có đúng luật lao động hay không.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản, thì:

“…2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Do vợ bạn mới đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh, nên vợ bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Thứ hai, về việc ký hợp đồng lao động khi người lao động đang mang thai.

Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định về Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, thì một trong những căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động đó là “Hết hạn hợp đồng lao động”

Bởi vậy, khi hết thời hạn trong hợp đồng lao động các bên có quyền chấm dứt hợp đồng. Nên việc công ty không tiếp tục ký hợp đồng lao động với vợ bạn là không trái với quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *