Lao động nữ đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Lao động nữ đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản và mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung câu hỏi: Kính chào Luật Sư Toàn Quốc, tôi có một số thắc mắc về việc chi trả và hưởng chế độ thai sản, mong nhận được sự tư vấn từ phía công ty. Tôi tham gia đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp địa phương từ tháng 2/2017 đến tháng 9/2017. Ngày 27/9/2017, tôi sinh em bé. Như vậy, tôi đã đóng bảo hiểm được 8 tháng, tôi có đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản hay không ạ? Tôi có liên lạc với bên Công ty, họ trả lời phải đóng bảo hiểm từ 10 tháng trở lên mới được hưởng, trường hợp của tôi còn phải chờ xem xét, như vậy có đúng không? Mức lương đóng bảo hiểm của tôi là 2770000, như vậy, nếu được hưởng chế độ thai sản, tôi được hưởng bao nhiêu tiền? Hy vọng Công ty giải đáp sớm nhất thắc mắc của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn. Kính chúc Quý Công ty!

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, bạn đã đóng bảo hiểm được 08 tháng trước khi bạn sinh do đó trường hợp này bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội. Việc công ty bạn trả lời bạn phải đóng bảo hiểm từ 10 tháng trở lên mới được hưởng bảo hiểm thai sản là không đúng theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Bạn có thể đề nghị công ty xem xét lại để giải quyết chế độ cho bạn theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, mức hưởng chế độ thai sản

Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy mức hưởng chế độ thai sản là 100% mức bình quân tiền lương của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Theo thông tin mà bạn cung cấp mức tiền lương đóng bảo hiểm của bạn là 2.700.000 đồng. Nếu đây là mức tiền lương bạn đóng bảo hiểm trong vòng 06 tháng trước khi nghỉ việc thì mức bình quân tiền lương của bạn trong vòng 06 tháng vẫn là 2.700.000 đồng. Trong vòng 06 tháng bạn nghỉ chế độ thai sản mỗi tháng bạn sẽ được hưởng100% mức bình quân tiền lương do đó, tổng cộng chế độ thai sản mà bạn được hưởng là 16.200.000.

Ngoài ra bạn còn được hưởng trợ cấp một lần sau khi sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Nguyễn Nhàn – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *