Luật sư tư vấn trợ cấp mất việc và cách tính trợ cấp mất việc

Người lao động làm việc từ năm 2011 đến năm 2015 nghỉ việc có được hưởng trợ cấp mất việc làm không? Mức hưởng theo quy định của pháp luật như thế nào? Luật Sư Toàn Quốc giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Lao động

Trợ cấp mất việc làm là khoản trợ cấp của người sử dụng lao động trả cho người lao động bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Theo đó, thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian làm việc thực tế không đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay người lao động và người sử dụng còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình xác định thời gian làm việc không đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải những khó khăn liên quan đến vấn đề này, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 0926 220 286 để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tư vấn trợ cấp mất việc làm và cách tính trợ cấp

Câu hỏi: Tôi là công nhân làm việc cho một công ty sản xuất đồ gỗ từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 5 năm 2015, nay công ty giảm biên chế vì thu hẹp sản xuất và cho tôi nghỉ việc. Xin hỏi theo quy định của luật lao động thì tôi sẽ được nhận trợ cấp mất việc như thế nào? lương cơ bản hiện tại của tôi là 3.415.000 đồng / 1 tháng . Mong nhận được sự tư vấn. Tôi chân thành cảm ơn !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

“Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương”

Quy định trên có nghĩa là:

+ Nếu thời gian làm việc ≤ 02 năm, người lao động sẽ được trợ cấp một khoản tiền là 02 tháng lương.

+ Nếu thời gian làm việc > 02 năm, số tiền mà người lao động sẽ được trợ cấp là: cứ  01 năm làm việc trả 01 tháng lương.

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH có quy định:

Công thức tính trợ cấp mất việc làm:

Tiền trợ cấp mất việc làm = Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm x Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm x 01

Trong đó:

– Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm (được tính theo năm) được xác định là tổng thời gian người lao động làm việc liên tục cho người sử dụng lao động đó được tính từ khi bắt đầu làm việc đến khi người lao động bị mất việc làm, trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 41 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tính trợ cấp mất việc làm dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau:

+ Dưới 01 (một) tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm;

+ Từ đủ 01 (một) tháng đến dưới 06 (sáu) tháng được làm tròn thành 06 (sáu) tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 (nửa) tháng lương;

+ Từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên được làm tròn thành 01 (một) năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 01 (một) tháng lương.

– Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề của người lao động trước khi bị mất việc làm, bao gồm: tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

– 01 (một) là một tháng lương cho mỗi năm làm việc.

– Mức trợ cấp việc làm thấp nhất bằng 02 (hai) tháng lương, trừ trường hợp thời gian để tính trợ cấp mất việc làm của người lao động làm dưới 01 (một) tháng.

Vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ, do đó, bạn có thể áp dụng công thức trên để tính trợ cấp mất việc trong trường hợp của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *