Luật sư tư vấn trường hợp giáo viên nghỉ hưu trước tuổi

Tôi muốn hỏi giùm một người bạn thân năm nay 48 tuổi là nữ GV công tác được 26 năm đóng BHXH đủ, công tác tốt nhiệt tình, năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng do không thoải mái với đồng nghiệp chung tổ nên cô ấy muốn về hưu trước tuổi thì đã đủ tiêu chuẩn để được hưởng lương hưu chưa? Pháp luật quy định thế nào? mong các bác trả lời giúp, chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn chị đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc, vấn đề của chị chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, có được hưởng lương hưu đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hay không?

Bạn của chị là viên chức, khi xin nghỉ hưu trước tuổi cần có đơn tự nguyện xin thôi việc và phải được được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Đối với trường hợp của bạn chị: Giới tính: nữ; Nghề nghiệp: giáo viên; Tuổi: 48; Thời gian công tác (đóng BHXH): 26 năm.

Căn cứ vào những thông tin trên, bạn của chị nghỉ hưu trước tuổi 7 năm, có trên 20 năm đóng BHXH. Như vậy, bạn của chị được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi (55 tuổi) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, giải quyết chế độ khi nghỉ hưu trước tuổi

– Mức lương hưu hàng tháng được hưởng

Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về mức lương hưu hàng tháng như sau:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.”

Theo quy định trên, mức lương hưu hàng tháng mà bạn của chị sẽ được hưởng như sau:

15 năm đầu đóng BHXH được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

11 năm sau đóng BHXH được hưởng: 11 x 3% = 33% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tổng 26 năm được hưởng: 45% + 33% = 78% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Phần trăm mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bị trừ khi nghỉ hưu trước tuổi: 7 x 1% = 7% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Vậy, bạn của chị sẽ được hưởng lương hưu với mức: 78% – 7% = 71% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

– Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: bạn của chị còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu với mức  0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

– Trợ cấp thôi việc

Bạn của chị được hưởng trợ cấp thôi việc theo Điều 39 Nghị định 29/2012/NĐ-CP như sau:

“1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;
……

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.
……
4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.”

Bạn của chị có thể nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm này và đợi đến khi đủ 55 tuổi thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng với mức 71% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Chị lưu ý: nếu bạn của chị nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/1/2016 thì mức % bình quân tiền lương tháng bị trừ khi nghỉ hưu trước tuổi đối với trường hợp của bạn chị là 14% thay vì 7% theo quy định pháp luật hiện hành. Vậy, bạn của chị nên cân nhắc khi quyết định thời điểm nghỉ hưu để đẩm bảo quyền lợi của mình.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *