Luật sư tư vấn về Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật

Tôi sinh ngày 01/01/1958, đóng BHXH bắt buộc đã được 34 năm. Đến ngày 1/1/2018, tôi được nghỉ hưu. Như vậy, đến ngày 1/1/2018, theo luật mới, tôi nghỉ có bị thiệt thòi về quyền lợi so với nếu nghỉ trước đó không? Những khoản thiệt thòi hơn đó là gì? Nếu tôi nghỉ sau ngày 1/1/2018 thì cách tính trả của BHXH là như thế nào? Rất mong LS tư vấn giúp cho, xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được tư vấn về yêu cầu của anh như sau:

Với những dữ liệu bạn cung cấp, chúng tôi nhận định rằng bạn là lao động nam, thuộc trường hợp hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện đủ 20 đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ 60 tuổi.

Về lợi ích của bạn khi nghỉ hưu tại từng thời điểm khác nhau.

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu của Luật BHXH 2014 giống Luật BHXH 2006: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên.

Thứ hai, về cách tính lương hưu của bạn:

Nếu nghỉ trước ngày 01/01/2018, bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Trong trường hợp này bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Đến khi nào bạn đủ tuổi nghỉ hưu (kể từ sau ngày 01/01/2018) bạn sẽ được nhận lương hưu hàng tháng. Lúc đó quy định của LBHXH 2014 về mức lương hưu hàng tháng đã có hiệu lực pháp luật. Mức lương hưu hàng tháng của bạn sẽ được quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014.

Nếu bạn nghỉ sau ngày 01/01/2018 – bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm, đủ 60 tuổi; bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Mức lương hưu hàng tháng của bạn được quy định tại Luật BHXH 2014 (từ ngày 01/01/2018 mức lương hàng tháng của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014 có hiệu lực).

Như vậy, dù bạn nghỉ trước hay sau ngày 01/08 năm 2018 thì lương hưu hàng tháng của bạn đều được tính theo khoản 2 Điều 56 BHXH 2014.

Về mức lương hưu hàng tháng của bạn theo Luật BHXH 2014.

Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH quy định như sau:

“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi”.

Theo quy định của pháp luật thì mỗi năm người lao động nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 2%. Nếu bạn nghỉ trước 01/01/2018 thì mỗi năm bạn sẽ bị giảm 2% lương. Vì vậy, bạn nghỉ sau ngày 01/01/1018 sẽ có lợi hơn khi nghỉ trước.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *