Luật sư tư vấn về chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con

Hiện tôi đang nghỉ chế độ thai sản sau khi sinh được 4 tháng. Do điều kiện khó khăn tôi muốn đi làm trước khi hết thời gian nghỉ 1,5 tháng.Vậy tôicó được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức theo quy định hiện hành không? Nếu đi làm sớm thì em có bị mất chế độ gì không ? Tôi xin cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp thứ nhất, sau 4,5 tháng bạn đi làm lại thì bạn được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức nếu đủ điều kiện được quy định tại điều 37, Luật An sinh xã hội 2006 như sau:

“Điều 37. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.”

Như vậy khi bạn đi làm lại mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe  từ 5 -10 ngày trong một năm. Và mức hưởng sẽ tùy thuộc vào việc bạn nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại gia đình hay tại cơ sở tập trung.

Đối với trường hợp thứ hai, nếu đi làm sớm thì bạn vẫn được hưởng các chế độ một cách đầy đủ theo quy định tại điều 36, Luật An sinh xã hội 2006 như sau:

“Điều 36. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1.Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a)Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên;

b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động;

c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này. “

Như vậy, trong điều kiện kinh tế gia đình khó khăn bạn muốn đi làm sớm, cụ thể là bạn sẽ đi làm khi con bạn được 4,5 tháng thì lúc đó bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điều 36. Nếu bạn đi làm khi thời gian nghỉ chế độ thai sản chưa hết thì ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *