Luật sư tư vấn về chế độ thai sản đối với công chức

Nội dung tư vấn: Tôi có 01 con gái là bác sỹ được tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Y tế Quảng Bình từ ngày 15/01/2015, hưởng lương tập sự. Từ tháng 02/2015 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đến ngày 11/5/2015 xin nghỉ sinh. Xin luật sư tư vấn cho tôi: Theo luật BHXH con gái tôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào, nếu có thì bao gồm những chế độ nào? Xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì công chức là một trong các đối tượng áp dụng chế độ thai sản. Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy thì trong trường hợp của bác, con gái bác sẽ được hưởng chế độ thai sản của lao đông nữ mang thai. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Khi nghỉ sinh nếu muốn được hưởng chế độ của lao đông nữ sinh con thì người lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con. Như trong trường hợp của bác trình bày thì con gái bác chưa đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội, nên chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ sinh.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *