Luật sư tư vấn về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nội dung đề nghị tư vấn: Xin chào luật sư! em đã đi làm và đóng BHXH được 13 tháng. Nhưng vì một số lý do nên em không đi trình báo thất nghiệp và đã gần 3 năm giờ em mới đi làm thủ tục để được hưởng bảo hiểm 1 lần, nhưng hiện tại em không còn giữ quyết định chấm dứt hợp đồng. Vậy em có được hưởng trợ thất nghiệp một lần không? thủ tục thế nào mong luật sư tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 46, 47 Luật Việc làm 2013 có quy định như sau:

” Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Trước hết theo thông tin bạn trình bày thì bạn đã đi làm được 13 tháng nên theo khoản 2, điều 50 bạn đủ điều kiện về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên vì bạn không đi trình báo thất nghiệp ngay mà sau đó 3 năm bạn mới đi làm thủ tục để hưởng trợ cấp nên trong trường hợp này đã hết thời gian để được hưởng trợ cấp theo khoản 1, điều 46 và khoản 3 điều 50, Luật Việc làm 2013.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *