Luật sư tư vấn về vấn đề gia hạn hợp đồng khi hợp đồng xác định thời hạn kết thúc

Chào Luật Sư, em có câu hỏi nhờ luật sư trả lời giúp em ạ. Hợp đồng lao động của em có hiệu lực từ 1/6/2014 đến 31/05/2015. Tuy nhiên, đến thời điểm này (09/07/2015) công ty vẫn chưa ký lại hợp đồng với em. Cho em hỏi, như vậy công ty em làm việc có vi phạm Luật Lao động hay không? Và rủi ro nào có thể xảy ra cho em, khi công ty không ký lại hợp đồng không ạ? Rất mong sự giải đáp của Luật Sư. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn:  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 2, Điều 22, Bộ luật Lao động năm 2012:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.”…

Như vậy thì khi hết thời hạn lao động mà bạn vẫn tiếp tục làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Theo đó thì đến ngày 9/7/2015 thì hợp đồng giữa bạn và công ty mặc nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Quyền lợi của bạn vẫn được đảm bảo như trước.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *