Luật

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính?

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính? Tháng 12 năm 2008, tôi thi công chức và được tuyển dụng vào công tác trong chỉ tiêu biên chế tại UBND huyện theo Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ, sau thời gian tập sự tôi được Sở Nội vụ bổ nhiệm vào …

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính? Read More »

Luật các tổ chức tin dụng sửa đổi năm 2017

Luật các tổ chức tin dụng sửa đổi năm 2017 Luật số: 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUỐC HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Luật số: 17/2017/QH14 Hà Nội, …

Luật các tổ chức tin dụng sửa đổi năm 2017 Read More »

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự …

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 Read More »

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. …

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 Read More »

Luật quản lý ngoại thương năm 2017

Luật quản lý ngoại thương năm 2017 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương. QUỐC HỘI——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do …

Luật quản lý ngoại thương năm 2017 Read More »