Lương hưu cho người lao động trong công ty cổ phần?

Hỏi: Tôi muốn Luật Sư Toàn Quốc tư vấn cho tôi là trường hợp của tôi: Tôi làm việc ở công ty xây dựng nhà nước từ năm 1993, đóng bảo hiểm từ tháng 12 năm 1993. Tháng 1 năm 2004 công ty chúng tôi cổ phần hóa, đến nay tôi vẫn tham gia đóng bảo hiểm ở công ty cổ phần này, và đóng theo hệ số 4,99, công ty của chúng tôi không còn cổ phần của nhà nước nữa. Tôi xin hỏi, khi tôi về hưu thì lương hưu của tôi sẽ được xác định như thế nào? Và năm nay tôi 43 tuổi, tôi muốn nghỉ hưu sớm có được không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin anh cung cấp thì hiện nay anh đang công tác tại công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty nhà nước sang và hiện hưởng hệ số lương 4,99. Mức lương theo hệ số này dùng để đóng BHXH cho anh. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đối với những đối tượng có thời gian công tác hưởng lương theo thang bảng lương của nhà nước và người sử dụng lao động được chi trả như sau:

Điều 58 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Để thực hiện chế độ về hưu trước tuổi thì anh phải đáp ứng được quy định của pháp luật về độ tuổi đối với nam là 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Căn cứ:

Điều 51 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Căn cứ theo quy định trên thì anh vẫn chưa đủ điều kiện để về hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *