Một số vấn đề về chế độ và đánh giá viên chức biệt phái

Một số vấn đề về chế độ và đánh giá viên chức biệt phái

Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về các vấn đề liên quan đến biệt phái? Quyền và nghĩa vụ của công chức trong thời gian biệt phái? Công ty Luật Luật Sư Toàn Quốc tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật lao động

Việc biệt phái công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong một thời gian nhất định.Trong thời gian biệt phái, công chức vẫn thuộc biên chế của cơ quan nơi người đó làm việc trước khi được cử đi công tác biệt phái và vẫn được hưởng mọi quyền lợi của ngành nơi cử đi biệt phái.

Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được biệt phái đến. Cơ quan, tổ chức cử biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ biệt phái, công chức trở lại cơ quan cũ công tác.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực lao động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 0926 220 286 để được hỗ trợ tư vấn.

2. Tư vấn về chế độ và đánh gia viên chức biệt phái

Câu hỏi: Xin chào văn phòng luật sư, tôi có một việc nhờ văn phòng tư vấn như sau:Tôi là giáo viên trường THCS  được trưng tập về Phòng GD&ĐT không thời hạn do UBND huyện ký Quyết định, đang được hưởng lương do nhà trường THCS (được bảo lưu hưởng ưu đãi khu vực 135 trong vòng 36 tháng, đến tháng 11/2017 thì hết chế độ bảo lưu dành cho cán bộ trưng tập về phòng GD&ĐT theo Quyết định 42/2011/QĐ-TTg). Tháng 6/2017 tôi được biệt phái về công tác tại Văn phòng HĐND – UBND huyện với thời hạn 3 năm, “lương và mọi chế độ quyền lợi được thực hiện theo quy định hiện hành tại đơn vị trước khi biệt phái”. Xin hỏi Văn phòng luật sư mấy vấn đề sau:

1. Tôi được hưởng lương và những khoản phụ cấp nào?

2. Việc đánh giá xếp loại viên chức thực hiện ở đâu?

3. Việc đăng ký thi đua thực hiện tại đơn vị nào?Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời câu hỏi: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công Ty Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

Thứ nhất, bạn được hưởng lương và những khoản phụ cấp nào?

Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Luật cán bộ, công chức năm 2008

“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Và căn cứ Khoản 4, Điều 36, Luật Viên chức năm 2010

“4.Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức:”

Khi nhà giáo được điều động về làm công tác quản lý, tham mưu, chỉ đạo về giáo dục, dạy nghề ở các cơ quan trung ương và địa phương thì trở thành công chức, chịu sự điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức và được hưởng lương theo ngạch, bậc và phụ cấp công vụ; đồng thời không hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi của nhà giáo nữa. Tuy nhiên vì bạn thuộc trường hợp được bảo lưu hưởng phụ cấp ưu đãi khu vực thì khi hết thời hạn 36 tháng bảo lưu như vậy bạn thuộc trường hợp điều động về phòng giáo dục nhưng vẫn là viên chức thì bạn sẽ không được hưởng nữa. Sau đó bạn được biệt phái đến đơn vị khác thì đơn vị cử bạn đi biệt phái có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác cho bạn như vậy khi này bạn sẽ được hưởng tiền lương theo ngạch, bậc công chức của bạn và phụ cấp công vụ. Nếu bạn được điều động về Phòng giáo dục nhưng không phải trường hợp không làm công tác quản lý, tham mưu thì bạn vẫn là viên chức và vẫn được hưởng tiền lương theo ngạch viên chức và phụ cấp.

Thứ hai bạn được đánh giá viên chức ở đơn vị nào?              

Căn cứ Khoản 3, Điều 36, Luật viên chức năm 2010 :

“3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.”

Và căn cứ Điêu 43, Luật Viên chức năm 2010:

“1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.

3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quy định tại Điều này.”

Như vậy viên chức biệt phái sẽ do đơn vị nhận viên chức biệt phái thực hiện đánh giá vì trong thời gian biệt phái viên chức chịu sự quản lý và điều hành của đơn vị này.

Thứ ba, trong thời gian biệt phái đăng ký thi đua ở đâu?

Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

“5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.”

Việc đăng ký thi đua được thực hiện ở đơn vị cử viên chức đến biệt phái vì đơn vị này sẽ xem xét và quyết định thi đua khen thưởng dựa trên sự xác nhận của cơ quan nhận viên chức biệt phái.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *