Mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở nào?

Tư vấn về mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên những cơ sở nào? Tiền lương của người lao sẽ căn cứ vào những tiêu chí nào? như sau: Xin Luật sư cho hỏi: Trước đây tôi làm hợp đồng ở Cty TNHH MTV nhà nước năm 2010 hệ số hưởng là 2.76 ngạch chuyên viên kỹ sư . Năm 2011 tôi sang làm phó giám đốc Cty cổ phần là Cty con của Cty TNHH MTV với hệ số 4.99 bậc 2 Cty hạng 3. Tháng 4 năm 2015 tôi được điều về Cty TNHH MTV và được sắp lại hệ số lương 3.20 bậc 4/8.

Vậy tôi đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 2 tháng hệ số 4.99. Và hiện nay chỉ đóng 3.20 thì đúng hay sai? Nếu khi điều động về lại Cty TNHH MTV vẫn giữ nguyên hệ số 4.99 mà tôi đã đóng bảo hiểm xã hội 4 năm 2 tháng có được không? Quy định thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, tại khoản 1, 2 Điều 5 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định như sau:

“Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung”.

Vậy, bạn đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 2 tháng hệ số 4.99. Và hiện nay chỉ đóng 3.20 là đúng theo quy định như trên của pháp luật.

Thứ hai, tại Điều 90 Luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

“Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau”.

Vậy, tiền lương sẽ được trả theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nên khi điều động về lại Cty TNHH MTV được sắp lại hệ số lương 3.20 bậc 4/8 là đúng so với quy định như trên của pháp luật.

Như vậy, trường hợp của bạn đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 2 tháng hệ số 4.99. Và hiện nay chỉ đóng 3.20 là đúng. Và việc khi điều động về lại Cty TNHH MTV được sắp lại hệ số lương 3.20 bậc 4/8 là đúng theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *