Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Ba tôi sinh năm 1963 làm việc tại một công ty CP dệt may, số năm công tác là 28 năm còn thiếu 2 năm BHXH và 3 năm công tác thì đủ điều kiện về hưu. Nhưng năm 2016 ba tôi mong muốn được nghỉ hưu sớm thì cách tính theo bảo hiểm mới như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung nhờ tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 chưa có hiệu lực, và có hiệu lực vào ngày 01/01/2016 như sau:

Tại khoản 2 Điều 60 có quy định như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, căn cứ vào nội dung muốn tư vấn của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:  theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 chưa có hiệu lực thì cách tính bảo hiểm xã hội hưởng một lần sẽ như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. Nghĩa là sẽ được tính như vậy từ khi Ba bạn đóng bảo hiểm xã hội đến hết năm 2013.

–  02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Sẽ được tính với mức như thế này từ năm 2014 đến khi Ba bạn dừng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mới khác Luật bảo hiểm xã hội đang có hiệu lực tại thời điểm hiện tại thì có sự thay đổi về cách tính bắt đầu từ năm 2014: “02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi”.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *