Mức hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ hưu trí là chế độ áp dụng với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện hưởng theo quy định. Hiện nay việc tham gia bảo hiểm bao gồm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy chế độ hưu trí đối với hai loại bảo hiểm này có gì khác biệt hay không?

1. Luật sư tư vấn chế độ hưu trí

Đối với người không tham gia quan hệ lao động nhưng vẫn có nhu cầu hưởng chế độ hưu trí theo quy định khi mình đã lớn tuổi thì việc lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một hình thức có thể xem xét.

Mặc dù so với chế độ BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng ít quyền lợi (không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động). Tuy nhiên, với những lợi ích to lớn mà loại hình bảo hiểm này đem lại thì mọi người vẫn nên tham gia BHXH tự nguyện, nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đặc biệt là lợi ích liên quan đến chế độ hưu trí.

Để hiểu rõ hơn về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện như thủ tục tham gia, mức đóng và mức hưởng chế độ hưu trí khi tham gia loại bảo hiểm này quý khách hàng hãy liên hệ với Luật Sư Toàn Quốc thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 0926 220 286 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn cụ thể.

2. Mức hưởng hưu trí khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Câu hỏi: Xin chào các luật sư. như tôi bắt đầu đi làm là ngày 10/7/2004 đến ngày 15/10/2004 tôi được ký hợp đồng và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cho tôi.

Đến đầu năm 2017 tôi xin nghỉ về quê mở quán sửa xe. Khi tôi nhận sổ bảo hiểm về là tôi đã tham gia được 12 năm 4 tháng. Mức lương tham gia bảo hiểm của tôi lúc nghỉ việc là sát 6 triệu năm nay tôi mới có 36 tuổi. tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 8 tháng rồi bây giờ tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tôi phải đóng thêm bao nhiêu năm nữa thì đủ điều kiện về hưu. mức hưởng lương là bao nhiêu. bây giờ tôi tham gia tư nguyện với mức lương tròn 6 triệu có được không sau tôi được hưởng lương là bao nhiêu. với mức lương tròn 6 triệu thì tôi phải đóng mỗi tháng là bao nhiêu. làm ơn trả lời sớm cho em để em lựa trọn đóng tiếp. em xin trân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Luật Sư Toàn Quốc, với tình huống của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng lương hưu:

Theo điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;”

Theo quy định của pháp luật thì người lao động sẽ được nghỉ việc hưởng lương hưu khi đáp ứng hai điều kiện:

+ Điều kiện về thời gian bảo hiểm xã hội: có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

+ Điều kiện về độ tuổi: đối với nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Theo như bạn trình bày thì hiện tại bạn 36 tuổi và có 12 năm 4 tháng tham gia BHXH thì bạn cần đóng thêm 7 năm 6 tháng nữa và chờ đến khi đủ 60 tuổi yjif bạn sẽ đủ điều kiện để  hưởng lương hưu.

Thứ hai, về mức hưởng:

Căn cứ vào Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Theo thông tin bạn cung cấp: bạn 36 tuổi và bạn đã đóng được 12 năm 4 tháng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, năm 2041 bạn đủ 60 tuổi có có 20 năm tham gia BHXH, khi đó mức hưởng lương hưu của bạn sẽ được tính như sau:

Mức tiền lương hưu hàng tháng của bạn sẽ là 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tương đương 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2% (tối đa là 75%).

Thứ ba, mức đóng khi tham gia BHXH:

Theo Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định:

Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Do đó, nếu bạn muốn hưởng chế độ lương hưu thì bạn có thể  lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện và mức đóng sẽ do bạn lựa chọn nhưng tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở. Bạn sẽ phải đóng 22% mức này theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều luật này. Nếu bạn chọn mức đóng là 6 triệu thì :

Số tiền phải đóng = 22%*6.000.000 = 1.320.000

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *