Mức lương hưu được hưởng khi làm việc trong cả DNTN và DNNN?

Luật sư tư vấn về cách tính lương hưu, mức hưởng lương hưu đối với trường hợp người lao động làm việc trong cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thắc thắc, đưa ra hướng giải quyết đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi.

1. Tư vấn về vấn đề hưởng lương hưu.

Chế độ hưu trí là chế độ chi trả khi người lao động đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và đạt đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật bảo hiểm. Chế độ hưu trí có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên về việc xác định mức hưởng lương hưu và cách tính lương hưu trong từng trường hợp cụ thể thì không phải ai cũng nắm được. Đặc biệt là quy định về mức hưởng lương hưu đối với trường hợp người lao động làm việc trong cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiểu người đặt ra trong thời gian gần đây. Nếu bạn gặp vấn đề này nhưng không có thời gian tìm hiểu quy định của pháp luật, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Sư Toàn Quốc bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  0926 220 286, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Căn cứ xác định bình quân tiền lương ;

+ Mức lương hưu được hưởng ;

+ Cách tính lương hưu ;

2. Mức lương hưu được hưởng khi làm việc trong cả DNTN và DNNN?

Nội dung đề nghị tư vấn:

Chào luật sư, tôi muốn hỏi tư vấn trường hợp: đến hết tháng 8/2015 tôi đủ 45 tuổi và đóng BHXH đủ 22 năm 7 tháng, trong đó 17 năm 9 tháng là công nhân vận hành máy may công nghiệp ở DNNN theo thang lương có hệ số. Thời gian còn lại tôi công tác ở DN tư nhân, đóng BHXH theo mức lương thỏa thuận. Bên cạnh đó tôi suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (GĐYK ≥ 61%).

Vậy tôi muốn biết cách tính chính xác mức lương mà tôi sẽ được hưởng khi về hưu! Tôi xin cảm ơn luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về căn cứ xác định bình quân tiền lương và mức lương hưu được hưởng

Theo như bác trình bày thì tới tháng 8/2015 bạn sẽ về hưu ở độ tuổi 45 và bạn đã suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (theo giám định y khoa) khi làm công việc là vận hành máy may mà theo quy định tại quyết định số: 1629/LĐTBXH-QĐ là công việc độc hại do đó bác là đối tượng được hưởng lương hưu theo quy định tại điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.

Về mức lương hưu được hưởng hằng tháng được quy định cụ thể tại điều 52 Luật BHXH 2006:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.

Về cách xác định mức lương hưu cụ thể quy định tại điều 59 Luật BHXH 2005 căn cứ vào thời gian anh tham gia BHXH:

“Điều 59. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tám năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Về cách tính lương hưu cụ thể

Do bác đã tham gia lao động và được đóng BHXH trong cả 2 khoảng thời gian làm việc tại cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân nên cách xác định mức lương bình quân để tính lương hưu như sau:

Theo như trình bày thì:

Thời gian bác làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước là 17 năm 9 tháng do đó khoảng thời gian bác tham gia BHXH là từ năm 1995 đến năm 2000 nên sẽ tính bình quân tiền lương của 6 năm trước khi nghỉ hưu là 36 tháng.

Thời gian bác làm việc trong DNTN là 4 năm 10 tháng = 58 tháng.

Bình quân lương hưu của bác như sau: BQTL =  [(A * 36) + (B * 58 * C)] / 94.

Trong đó:

A là tiền lương đóng BHXH khi công tác tại Doanh nghiệp Nhà nước.

B là tiền lương đóng BHXH khi công tác tại Doanh nghiệp tư nhân.

C =1,38 là hệ số trượt giá thời điểm năm 2010 (thời gian lao động tại DNTN).

Phần trăm lương hưu mà bác được hưởng:

15 năm đầu đóng BHXH : 45%.

7 năm 7 tháng sau đóng BHXH : 8* 3% = 24%.

Tổng: 45% + 24% = 69%.

Do bác không thuộc trường hợp nghỉ hưu sớm nên lương hưu mà bác được nhận hàng tháng: BQTL * 69%.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *