Mức lương khi làm hợp đồng trong cơ quan nhà nước!

Nội dung hỏi: Em làm hợp đồng văn thư xã, cứ 3 tháng em lại ký hợp đồng 1 lần. hàng tháng em được trả lương là: 95% lương tối thiểu của hệ số 2,34, em ko đc đóng bất kỳ bảo hiểm nào. em mới làm được hơn 1 năm. Anh (chị) cho em hỏi mức lương mà UBND xã trả em như vậy đã đúng chưa ạ. Quy định pháp luật thế nào? Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các loại hợp đồng như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, hợp đồng đầu tiên bạn ký với xã là hợp đồng có thời hạn 3 tháng, theo quy định, bạn chỉ được ký tối đa 02 lần (tính cả lần đầu tiên) hợp đồng có thời hạn với xã, sau đó, nếu tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn. trường hợp của bạn cứ 3 tháng ký hợp đồng một lần mà bạn đã làm được hơn 1 năm tức là đã ký hợp đồng 4 lần là trái quy định. Hợp đồng thứ 3 bạn ký được xác định là hợp đồng không xác định thời hạn.

Thứ hai, do bạn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động nên sẽ do Bộ luật Lao động điều chỉnh. Theo Bộ luật Lao động thì mức lương do các bên tự thỏa thuận với điều kiện không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Thứ ba, theo quy định tại khoản 1Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;…

Theo điều 91: hàng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Và theo Điều 18 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;

Như vậy, ủy ban xã nơi bạn làm việc có trách nhiệm trích từ tiên lương hàng tháng của bạn để đóng bảo hiểm xã hội cho bạn theo đúng quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *