Nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu theo nghị định 26/2015/NĐ – CP

Nội dung tư vấn: Tôi là cán bộ nữ hiện đang công tác tại UBND phường, chức vụ PCT UBND. Hiện nay tôi 54 tuổi, tôi không đủ điều kiện về tuổi để tái cử, tái bổ nhiệm, tôi đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm

Nay tôi có nguyện vọng xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. vậy xin hỏi với trường hợp của tôi có được áp dụng theo quy định tại điều 5, Nghị định Số: 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ hay không?

Rất mong luật sư tư vấn giúp, tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bác cung cấp thì bác thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 – Nghị định 26/2015/NĐ-CP như sau:

” Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

1. Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.
….”

Ngoài ra, trường hợp của bác khi đủ tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi, có thời gian đóng 15 năm thì sẽ được hưởng BHXH 1 lần theo quy định pháp luật như sau:

Căn cứ tại Điều 55-Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

Mức hưởng BHXH 1 lần:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *