Nghị định 17/2015/NĐ-CP có hiệu lực thì có được tăng lương?

Xin chào luật gia, e có vấn đề cần hỏi liên quan đến việc tăng lương cho đối tượng có hệ số lương từ 2.34 trở xuống. Theo e được biết, việc áp dụng tăng lương cho đối tượng có hệ số 2.34 trở xuống được áp dụng từ ngày 6.4.2015 theo Nghị định của Chính phủ.

Nhưng cho đến nay, cơ quan nơi em công tác vẫn chưa áp dụng việc tăng lương đó cho bảng lương tháng 5. Kế toán cơ quan trả lời cần phải có văn bản từ cấp trên mới được tăng lương. Vậy cho e hỏi, Nghị định đã ban hành như vậy thì cần phải có quyết định hay văn bản của cấp trên rồi mới áp dụng hay chỉ cần áp dụng theo Nghị định là được?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 1, Điều 2 Nghị định 17/2015, từ ngày 6.4.2015 11 đối tượng được tăng lương có hệ số 2,34 trở xuống được áp dụng.

Cụ thể, người có hệ số lương thấp (từ 2,34 trở xuống) được tăng lương thêm 8% bao gồm các đối tượng: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015;

Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

Căn cứ Điều 5-Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định về hiệu lực thi hành

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015.

2. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Trong trường hợp bạn hỏi thì Nghị định đã ban hành như vậy thì không cần quyết định hay văn bản của cấp trên rồi mới áp dụng. Trừ một số trường hợp Nghị định không quy định rõ ràng thì cơ quan cấp trên bạn cần có thông tư hướng dẫn ban hành và nhưng hiện nay đã có Thông tư 32/2015/TT-BTC có hiệu lực 4.5.2015 hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Nghị định.

Khi Nghị định có hiệu lực thì cơ quan phải tiến hành tăng lương và chế độ được hưởng theo quy định của pháp luật như trên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *