Nghị Định

Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội,

Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Nghị định 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, CHÍNH PHỦ————Số: 39/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI …

Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Read More »

Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2014 về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. CHÍNH PHỦ———-Số: 39/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – …

Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Read More »

Nghị định 41/2013/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động

Nghị định 41/2013/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu …

Nghị định 41/2013/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động Read More »

Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. CHÍNH PHỦ——–Số: 40/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc …

Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Read More »

Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân. Nghị định 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân; Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra …

Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân. Read More »

Nghị định 42/2007/NĐ-CP quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng công an nhân dân

Nghị định 42/2007/NĐ-CP quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng công an nhân dân Nghị định 42/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2007 quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng công an nhân dânNGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/2007/NĐ-CP NGÀY 26 …

Nghị định 42/2007/NĐ-CP quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng công an nhân dân Read More »

Nghị định 42/2013/NĐ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Nghị định 42/2013/NĐ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục Nghị định 42/2013/NĐ ngày 09 tháng 05 năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, gồm : Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo …

Nghị định 42/2013/NĐ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục Read More »

Nghị định 43/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công an nhân dân

Nghị định 43/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công an nhân dân Nghị định 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công an nhân dânNGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2007/NĐ-CP NGÀY 26 …

Nghị định 43/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công an nhân dân Read More »

Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công

Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, CHÍNH PHỦ——-Số: 43/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …

Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công Read More »

Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động,

Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, CHÍNH PHỦ——-Số: 44/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA …

Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Read More »