Nghỉ dưỡng sức sau thai sản đối với người lao động nữ

Xin chào luật sư: em muốn hỏi như sau. Cơ quan em giải quyết cho lao động nữ nghỉ phục hồi dưỡng sức sau sinh (mổ đẻ) nghỉ dưỡng sức tại nhà 7 ngày và đã được hưởng chế độ của BHXH là 7 ngày từ 8/3/2015 đến 14/3/2015. Vậy bây giờ trừ lương tại cơ quan thì em trừ như thế nào à. Xin cảm ơn.

Trả lời: Công ty luật Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và Điều 17 Nghị định số 152/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì:

Điều 37. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Điều 17. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo khoản 1 Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;

b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày:

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

Do bạn không đưa ra miêu tả rõ về “trừ lương” nên chúng tôi giả sử đây là mức lương bạn được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh. Bạn mổ đẻ nên được nghỉ tối đa 7 ngày. Bạn nghỉ dưỡng sức tại nhà nên mức lương dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày của bạn bằng 25% mức lương tối thiểu chung. Còn không có quy định nào về việc trừ lương sau khi hết thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh đối với người lao động nữ.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *