Nghỉ hưu được hưởng chế độ gì từ Bảo hiểm xã hội?

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng chế độ gì từ việc đóng bảo hiểm xã hội trong quá trình làm việc?

Nội dung đề nghị tư vấn:

Xin hỏi luật sư cho biết trường hợp của mẹ tôi được quyền lợi gì? Cụ thể như sau: mẹ tôi sinh 1960 đến tháng 11 năm 2015 là mẹ tôi đủ tuổi, thời gian công tác để về hưu nhưng đến tháng 2 năm 2015 mẹ tôi bị bệnh ung thư tuyến giáp và phải phẫu thuật cắt bỏ sau đó mẹ tôi không đủ sức khỏe để làm việc nữa (mẹ tôi làm hộ lý trong bệnh viện huyện) theo định kỳ 3 tháng mẹ tôi lại phải đi tái khám và dùng iod phóng xạ 131 tại bệnh viện ung bướu TP Hồ Chí Minh. Do không đủ sức khỏe để đi là mẹ tôi đã xin ban giám đốc bệnh viện nghỉ không lương chờ đến tháng 11 năm 2015 về hưu. Vậy xin luật sư cho biết mẹ tôi có được hưởng chế độ gì từ Bảo hiểm xã hội không? Và có văn bản pháp luật nào quy định hướng dẫn như trường hợp của mẹ tôi không?
Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, mẹ bạn khi nghỉ hưu sẽ được hưởng các chế độ sau:

– Thứ nhất, Chế độ hưu trí

Tại Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.”

Về mức lương hưu hằng tháng tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.”

– Thứ hai, chế độ bảo hiểm y tế

Tại Khoản 4 Điều 15 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

“4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

c) Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;”

Ngoài ra, tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định về Mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 9 và 17 Điều 12 của Luật này;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 13 và 14 Điều 12 của Luật này;

d) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Chính phủ quy định mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *