Nghỉ hưu non có được hưởng lương hưu và trợ cấp thôi việc không?

Tư vấn về trường hợp người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có được nghỉ hưu sớm khi mới 49 tuổi không? cách tính thế nào? nếu lúc đó xin nghỉ hưu thì có được đồng thời nhận thêm cả trợ cấp thôi việc hay không. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn:

Chào luật sư cho em hỏi má em làm công ty TAKWANG VINA đến tháng 11/2015 là được 20 năm. Má em cũng tròn 49 tuổi, má em xin nghỉ hưu non từ ngày 1/12/2015. Lương cơ bản của má em là và tiền nặng nhọc độc hại là 366.000. Hai mục tiền này cộng vô để đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin cho em hỏi, 5%= 366.000 lương căn bản má em đóng bảo hiểm xã hội thì khi má em nghỉ hưu non có được tính là người làm trong công việc nặng nhọc độc hại được nghỉ hưu đúng 50 tuổi không? Và nếu má em nghỉ đúng những ngày ghi trên thì má em có được tiền trợ cấp thôi việc không?  Mức lương hưu non được tính như thế nào? Năm 2010. Lương căn bản là 2.313.100. Năm 2011 là 3.217.337. Năm 2012 là 4.228.800. Năm 2013 là 5.528.000. Năm 2014 là 6.052.000. Năm 2015 là 7.312.000. Trong đó năm 2014 và 2015 được cộng 5% lương căn bản tiền độc hại để đóng tiền bảo hiểm mỗi tháng.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 50, luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định như sau:

“Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.”

Theo như bạn trình bày thì mẹ bạn được hưởng phụ cấp bắt đầu từ năm 2014 “ năm 2014 và 2015 được cộng 5% lương căn bản tiền độc hại để đóng tiền bảo hiểm mỗi tháng”. Đây là căn cứ cho thấy mẹ bạn mới làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại được 2 năm nên theo điểm b, khoản 1, điều 50, luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì khi mẹ bạn nghỉ hưu sẽ không được tính là người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Về vấn đề hưởng trợ cấp thôi việc hiện nay Điều 48, Bộ luật lao động có quy định như sau:

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.
Theo như bạn trình bày đến thời điểm tháng 11/2015 mẹ bạn tròn 49 tuổi và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên theo điểm b, điều 50 về điều kiện nghỉ hưu, luật bảo hiểm xã hội 2006 mẹ bạn không thuộc trường hợp này nên nếu khi nghỉ hưu non mẹ bạn có thể được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1, điều 48.

Trường hợp thứ ba, do mẹ bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu và cũng không thuộc trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nên trong trường hợp này không thể tính mức lương hưu cho mẹ bạn vào thời điểm tháng 12/2015 khi mẹ bạn tròn 49 tuổi được.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *