Nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế có được hưởng lương hưu không?

Nội dung tư vấn: Cho con hỏi một số việc về chính sách nghỉ hưu theo nghị định 108 Mẹ năm nay 51 tuổi và tham gia bảo hiểm xã hội 28 năm, làm việc trong môi trường không độc hại. Vậy nếu bây giờ xin nghỉ thì sẽ được hưởng chế độ gì và có được nhận lương hàng tháng không? Hay đến 55 tuổi mới nhận được lương hưu hàng tháng? Quy định thế nào, mong được sự giải đáp ạ. Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo như bạn trình bày, nếu như mẹ bạn nằm trong chính sách tinh giản biên chế thì theo Điều 8, Nghị định 108/2014 quy định về chính sách về hưu trước tuổi, nếu mẹ bạn xin nghỉ việc thì sẽ được hưởng các chế độ:

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

Các chế độ mà mẹ bạn được hưởng là:
Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội ;
Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định (mẹ bạn nghỉ hưu 4 năm trước tuổi, vậy được trợ cấp 12 tháng tiền lương);

Như vậy thì mẹ bạn có được hưởng lương hưu hàng tháng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *