Nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP sẽ được hưởng chế độ gì?

Chào luật Toàn Quốc cho tôi hỏi: Nghị định 26/2015NĐ – CP có hiệu lực đến thời gian nào? – Tôi năm nay 57 tuổi 5 tháng; có thời gian tham gia BHXH trên 38 năm; Là Phó hiệu trưởng trường TH L. có quyết định bổ nhiệm thời hạn 5 năm. Tôi dự định xin nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015/NĐ-CP vào cuối năm 2016(Lúc đó tôi ở tuổi 59). Xin hỏi tôi có thuộc đối tượng được nghỉ hưu theo NĐ 26/2015 hay không? Nếu được bản thân tôi sẽ hưởng được những chế độ gì?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2015 và chưa xác định thời điểm hết hiệu lực

Thứ hai, đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP bao gồm:

1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm).

2. Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này.

Như vậy, theo những thông tin mà bạn cung cấp thì bạn thuộc đối tượng quy định tại khoản 2.

Thứ ba, về những chế độ mà bạn sẽ được hưởng thì bạn có thể tham khảo thêm trong bài viết: Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *