Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng chế độ gì không?

Luật sư tư vấn qua email trường hợp lao động nữ chưa đủ 55 tuổi, đã đóng BHXH 28 năm, nếu xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chế độ như thế nào theo Luật BHXH 2006 và Luật BHXH 2014. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là nữ, sinh tháng 3/1966, theo luật BH thì tôi 55 tuổi mới được nghỉ hưu. Tôi đã tham gia đóng được 28 năm, tôi muốn nhờ văn phòng luật sư tư vấn tôi nghỉ hưu năm 2015 theo Luật BH cũ. Tôi dự định năm 2017 nghỉ trước tuổi . Vậy tôi nhờ luật sư tư vấn nếu tôi nghỉ hưu 2015 chế độ thế nào và theo luật BH mới 2017 chế độ thế nào? Xin cảm ơn luật sư tư vấn

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

Trước hết, chúng tôi cung cấp thông tin đó là Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Như vậy, nếu chị nghỉ hưu năm 2015 thì sẽ được xem xét hưởng chế độ theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006. Nếu chị nghỉ hưu năm 2017 thì sẽ được hưởng chế độ theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Nếu chị xin nghỉ hưu năm 2015 (tính từ sau tháng 3) thì: lúc đó chị 49 tuổi, đã đóng bảo hiểm 28 năm nhưng trường hợp của chị không thuộc các trường hợp được hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006. Căn cứ:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Nếu chị xin nghỉ hưu năm 2017 (tính từ sau tháng 3) thì: lúc đó chị 51 tuổi, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội 28 năm. Tuy nhiên, chị chỉ được hưởng lương hưu nếu công việc chị làm đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Điều 54: Điều kiện hưởng lương hưu

…b) Nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Trường hợp chị đủ điều kiện để được hưởng lương hưu thì chế độ lương hưu được xác định: “mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

Như vậy, chị nên nghỉ hưu vào năm 2017. Tại thời điểm năm 2017, mức lương hưu hằng tháng của chị được xác định = 45% * Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *