Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2015

Hỏi: Xin luật sư tư vấn giúp: Tôi sinh ngày 20 tháng 5 năm 1961. Công tác ở DN NN từ tháng 9 năm 1984. với vị trí chuyên viên. Nay tôi muốn được nghỉ do sức khỏe yếu vậy tôi phải làm gì để được nghi. Nếu nghỉ thì tôi có được làm sổ hưu không và tuổi đời của tôi được tính nghỉ hưu năm nay là bao nhiêu tuổi hoặc bị trừ bao nhiêu % tuổi. Xin được tư vấn sớn, xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà anh cung cấp, hiện nay anh đã đủ 54 tuổi và bước sang tuổi 55. Căn cứ theo quy định của pháp luật về trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động như sau:

Điều 50 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

Điều 51 – Luật bảo hiểm xã hội 2006:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

Trường hợp của anh hiện nay đã bước sang tuổi 55 nên khi về hưu theo chế độ này, anh sẽ được tính là 55 tuổi và về hưu sớm trước 5 năm. Do đó % bị giảm trừ sẽ là 5%. Do thời gian đóng BHXH của anh là 31 năm nên mức lương anh được hưởng khi về hưu được tính như sau: 45% lương tương ứng với 15 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng thêm được tăng 2%. Do đó anh đóng thêm 16 năm tương ứng với 31%. Tổng mứ % lương là 86%. Tuy nhiên, mức tối đa mà anh được hưởng là 75%. Khi nghỉ hưu trước tuổi 5 năm, anh sẽ bị giản trừ 5% tiền lương, tức là anh sẽ được hưởng 70% tiền lương.

Về thủ tục tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 07/2010/TT – BYT hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, để được hưởng chế độ lương hưu trước tuổi, người lao động phải gửi hồ sơ yêu cầu giám định tới Hội đồng giám định y khoa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hồ sơ giám định gồm: 

+) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu.

+) Giấy đề nghị giám định theo mẫu.

+) Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu.

Hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí trước tuổi gồm:

+ ) Sổ bảo hiểm xã hội;

+) Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội

+) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

Sau khi đã có đủ các giấy tờ cần thiết trên, anh mang hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi đươn vị anh đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *