Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế năm nào sẽ có lợi?

Tôi muốn nhờ công ty tư vấn cho tôi về việc nghỉ hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế. Cụ thể trưởng hợp của tôi như sau: Bố tôi sinh ngày 20/12/1963 nghề nghiệp bác sỹ, năm vào nghề: 12/1991, bậc lương:8. Bố tôi có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108 thì nên nghỉ vào năm nào phù hợp nhất? Bố tôi đã đăng ký năm 2018. Hiện tại bệnh viện xét không đủ điều kiện? Vậy có đúng không? Nếu không được xét đủ điều kiện thì sang các năm sau có được xét tiếp hay không?

Mẹ tôi sinh năm 1968, nghề nghiệp giáo viên vào nghề năm 1994, bậc lương: 7. Mẹ tôi cũng có nguyện vọng nghỉ hưu sớm theo nghị định 108 thì nên nghỉ vào năm nào phù hợp nhất? Mẹ tôi đăng ký năm 2019. Vậy có phù hợp quy định pháp luật không?

Mong nhận được phản hồi sớm từ các luật sư. Tôi xin chân thành cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp của bố bạn:

Trường hợp 1: Bố bạn được nghỉ hưu theo chính sách tinh giảm biên chế của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Trước hết, để được xét nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định này, bố bạn phải thuộc đối tượng tinh giảm biên chế được quy định cụ thể tại Điều 6 của Nghị định.

Bạn có thể xem chi tiết quy định này tại bài viết đã được tư vấn tương tự sau đây: Đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108

Như vậy, nếu bố bạn thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi thì để được hưởng chế độ hưu trí, bố bạn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, về số năm đóng bảo hiểm xã hội: Bố bạn phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Thứ hai, về độ tuổi: Theo thông tin bạn cung cấp thì bố bạn có nguyện vọng nghỉ hưu vào năm 2018, theo đó tính đến ngày 20/12/2018 bố bạn sẽ đủ 55 tuổi.

Như vậy, khi nghỉ hưu vào năm 2018 bố bạn cần đảm bảo điều kiện về đủ tuổi (đủ ngày, tháng, năm) thì mới đáp ứng được điều kiện để hưởng chính sách lương hưu khi về hưu trước tuổi.

Khi bố bạn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì bố bạn sẽ được hưởng chính sách lương hưu được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Như vậy, bố bạn có nguyện vọng nghỉ hưu vào thời điểm năm 2018 là hợp lý.

Trường hợp 2: Bố bạn không thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giảm biên chế.

Trong trường hợp này, để được nghỉ hưu trước tuổi thì bố bạn phải thuộc trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;…”

Như vậy, nếu bố bạn nghỉ hưu vào năm 2018 thì cần đảm bảo đầy đủ 3 điều kiện sau: đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, vào năm 2018 đủ 53 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.

Về việc giám định sức khỏe, bố bạn có thể thực hiện việc giám định lại sức khỏe vào trước thời điểm nghỉ hưu.

Theo đó, khi bố bạn đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện trên thì bố bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Song nếu bố bạn thuộc trường hợp này thì khi nghỉ hưu sẽ bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu 2% với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Về trường hợp của mẹ bạn:

Do mẹ bạn cũng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP nên trước hết mẹ bạn cũng phải thuộc đối tượng tinh giảm biên chế.

Tương tự với trường hợp của bố bạn, đến năm 2019 mẹ bạn 51 tuổi, do vậy đã đáp ứng được điều kiện về độ tuổi để được hưởng chính sách lương hưu được quy định tại khoản 2 Điều 8 NĐ 108/2014/NĐ-CP.

Khi mẹ bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện: thuộc đối tượng tinh giảm biên chế; đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; thì việc mẹ bạn nghỉ hưu vào năm 2019 (khi 51 tuổi) là hợp lý.

Trong trường hợp mẹ bạn không được nghỉ hưu theo NĐ 108/2014/NĐ-CP mà có nguyện vọng nghỉ hưu sớm thì vẫn phải đáp ứng các điều kiện về nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động đã được phân tích trong trường hợp 2 của bố bạn.

Tóm lại, việc bố bạn lựa chon nghỉ hưu vào năm 2018 và mẹ bạn là năm 2019 là hợp lý và phù hợp với các điều kiện mà bố mẹ bạn đang có.

Về các chế độ được hưởng theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 108 thì bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau để hiều rõ hơn: Các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu do tinh giảm biên chế.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *