Nghỉ hưu trước tuổi khi làm trong môi trường độc hại

Xin chào ban cố vấn luật sư. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi việc trong ngành nghề độc hại, khi nghỉ hưu có bị trừ % nghỉ hưu trước tuổi không? Cụ thể như sau: mẹ tôi sinh năm 1963, là công nhân công ty than hòn gai. Năm công tác là 30 năm, đóng bảo hiểm 30 năm. Năm nay mẹ tôi có ý định muốn về hưu trước tuổi. Vậy nếu năm nay mẹ tôi về hưu thì sẽ bị cắt giảm bao nhiêu phần trăm lương, làm việc trong môi trường có độc hại. Tôi xin chân thành cảm ơn !

>> Tư vấn Nghỉ hưu trước tuổi khi làm trong môi trường độc hại, gọi: 0926 220 286

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng lương hưu:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

…”

Như vậy, nếu mẹ bạn có đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì thì mẹ bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí với mức hưởng được xác định theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

…”

Vậy, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mẹ bạn sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *