Nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ BHXH 2006 hay BHXH 2014 có lợi hơn?

Thưa luật sư: chồng tôi sinh ngày 20/12/1963 hiện đang làm việc tại công an Huyện. Vào ngành năm 1981có 34 năm công tác, nay có chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Tôi muốn hỏi luật sư nếu chồng tôi về năm nay từ 1/7/2015 có được hưởng ưu đãi so với năm sau không? Và được hưởng như thế nào?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

+ Chế độ nghỉ hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2006

Tại Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định Mức lương hưu hằng tháng:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.”

Trường hợp này, chồng chị công tác được 34 năm và thời gian đóng BHXH là 34 năm thì mức lương hưu được hưởng như sau:

15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng 45%

19 năm còn lại được hưởng: 19 x 2% = 38%

=> mức được hưởng là 45% + 38% = 83 % . Tuy nhiên, pháp luật quy định, mức này tối đa chỉ bằng 75 %. Do đó, chồng chị sẽ được hưởng mức 75 %.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi: Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuôi quy định thì bị trừ 1%. (Điều kiện nghỉ hưu: Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp công việc nặng nhọc độc hại: Nam đủ 55 tuổi, Nữ đủ 50 tuổi.)
+ Chế độ nghỉ hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Mức lương hưu hằng tháng:

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.”

Trường hợp này, chồng chị công tác được 34 năm và thời gian đóng BHXH là 34 năm thì mức lương hưu được hưởng như sau:

15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng 45%

19 năm còn lại được hưởng: 19 x 2% = 38%

=> mức được hưởng là 45% + 38% = 83 % . Tuy nhiên, pháp luật quy định, mức này tối đa chỉ bằng 75 %. Do đó, chồng chị sẽ được hưởng mức 75 %.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi: Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuôi quy định thì bị trừ 2%. (Điều kiện nghỉ hưu: Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp công việc nặng nhọc độc hại: Nam đủ 55 tuổi, Nữ đủ 50 tuổi.)

Như vậy, theo phân tích trên, trường hợp nghỉ hưu trước tuôi theo chế độ BHXH 2006 có ưu đãi hơn so với chế độ BHXH 2014.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *