Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP?

Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ -CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ “về chính sách tinh giản biên chế” và thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLB – BNV- BTC ngày 14/4/2015 “Hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP). Hiện tôi công tác tại Agribank (Agribank là Ngân hàng Thương mại sở hữu 100% vốn Nhà nước), và năm nay 52 tuổi (còn 8 năm nữa mới đúng tuổi nghỉ hưu) đã đóng BHXH trên 31 năm.

Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi vì nhiều lý do cứ cho là cán bộ dôi dư, vậy tôi có thuộc đối tượng điều chỉnh để nghỉ hưu theo Nghị định và hướng dẫn nói trên không? Nếu không, thì văn bản quy phạm pháp luật nào để điều chỉnh nghỉ hưu trước tuổi đối với trường hợp cá nhân tôi.

Rất mong nhận được sự tư vấn và hồi âm của công ty Luật Sư Toàn Quốc, Xin chân thành cám ơn các Luật sư

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bác cung cấp như trên thì không rõ bác có thuộc đối tượng tại khoản 5- Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định

“5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước”.

Trường hợp 1: Nếu bác thuộc đối tượng như quy định tại Nghị định trên và muốn nghỉ hưu trước tuổi với lý do là cán bộ dôi dư. Vậy bác thuộc vào đối tượng được tinh giảm biên chế theo Nghị định.

Điều kiện đối với người muốn nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 8. Chính sách với hưu trước tuổi

” 1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương”.

Thông tin bác cung cấp là bác năm nay 52 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội 31 năm. Nếu bác muốn được nghỉ hưu trước tuổi thì phải đáp ứng có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên như trên.

Trường hợp 2: Nếu bác không thuộc đối tượng của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn như trên thì căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)

” Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi, khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51, Luật BHXH và hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26, Nghị định này) khi nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

Đối với trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Hồ sơ giám định mức suy giảm khả năng lao động

Theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, thì hồ sơ giám định lần đầu gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh  tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm:

– Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định;

– Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định ;

– Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng

Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên hoặc trường hợp không phụ thuộc vào tuổi đời do có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại gửi cơ quan BHXH gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội (1 bản chính);

– Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (2 bản chính);

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (2 bản chính);

Theo quy định tại Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội về mức lương hưu hằng tháng

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%”

Như tư vấn trên thì bác có thể tham khảo và áp dụng cho trường hợp của bác.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *