Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Hỏi: Tôi muốn hỏi về chế độ nghỉ chờ hưu theo NĐ 26/2015/NĐ-CP. Tôi cũng có tham khảo các câu hỏi mà luật sư đã trả lời nhưng tôi cũng thấy băn khoăn là nếu các đối tượng không đủ điều kiện về tuổi tái cử nhưng chưa đủ năm đóng BHXH (dưới 20 năm) nếu họ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì liệu có được không? Chắc chắn là không rồi,

Vậy tại sao nghị định không nói là: Nếu không đủ điều kiện hoặc không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. theo tôi hiểu thì đầu tiên là phải có là đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì mới giải quyết các nguyện vọng khác. Xin luật sư tư vấn, xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như quy định của pháp luật hiện hành thì đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP là những người không đủ tuổi để tái cử, tái bổ nhiệm và đủ 20 nắm đóng BHXH. Nếu như trường hợp họ không đủ 20 năm đóng BHXH và không có nguyện vọng về hưu thì họ sẽ được bố trí công việc khác. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Nghị định có nói về vấn đề này và được quy định tại:

Điều 4 – Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Điều 5 – Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

1. Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

4. Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy định hiện hành.

5. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu không tính vào biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với những người có đủ điều kiện để về hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP nhưng không có đơn tự nguyện về hưu thì hết nhiệm kỳ sẽ được chuyển qua một công việc khác phù hợp với trình độ chuyên môn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *