Nghỉ hưu trước tuổi và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ 20 năm

Nhờ luật sư tư vấn về trường hợp xuất ngũ khi 37 tuổi và muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi nào được nghỉ hưu như sau: Hiện nay tôi 37 tuổi, tôi nhập ngũ năm 1995, tức tôi đã công tác 20 năm 5 tháng, nếu tôi xin xuất ngũ và không thanh toán trợ cấp bảo hiểm 1 lần, thì tôi có thể được nghỉ hưu khi đến tuổi hay không,

Và nếu có thì đến bao giờ tôi được hưởng lương hưu. Còn nếu tôi tiếp tục đóng BHXH qua 1 doanh nghiệp hoặc tự nguyện thì tôi bao giờ sẽ được nghỉ hưu và sẽ được bao nhiêu tiền lương hưu trên tháng.

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn tới cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được trả lời yêu cầu của anh như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006 về độ tuổi nghỉ hưu như sau:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Cho nên, mặc dù anh đã đi làm 20 năm 5 tháng nhưng anh chưa nói rõ về việc anh có đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội bắt buộc hay chưa nên nếu như hiện tại anh mới chỉ 37 tuổi xin xuất ngũ ( kể cả anh có đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm hay chưa ) và anh không nhận thanh toán trợ cấp 1 lần thì anh sẽ không thuộc trường hợp nghỉ hưu khi đến tuổi.

Tại điều 8 Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như sau:

Điều 8. Đối tượng tham gia

1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng.

1.2. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

1.3. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

1.4. Người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân.

1.5. Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã nhận BHXH một lần.

2. Người tham gia BHXH tự nguyện đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, có từ đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, có nhu cầu đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH.

3. Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH.

4. Người tham gia khác.

Cho nên, nếu như anh xuất ngũ khi đủ 60 tuổi trở lên và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho tới khi đủ 20 năm đóng BHXH. Nhưng nếu như tại thời điểm hiện tại anh mới 37 tuổi mà muốn xuất ngũ và không nhận trợ cấp 1 lần mà anh muốn tiếp tục đóng BHXH qua 1 doanh nghiệp hoặc tự nguyện thì khi đủ 60 tuổi sẽ được nghỉ hưu và mức lương hưu của anh sẽ được tính theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *