Nghỉ thai sản hưởng chế độ như thế nào?

Cháu chào luật sư ạ!…. cháu có 1 thắc mắc cần luật sư tư vấn giúp. Cháu đóng bảo hiểm từ tháng 2/2015. Mà dự kiến sinh của cháu là 31/7/2015. Trong tháng 7 cháu vẫn đi làm đủ 15 ngày và xin thêm 5 công ốm, thì liệu cháu có được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước không? Và trong trường hợp cháu lại sinh sớm hơn so với dự kiến ,thì có được không. Hay cháu phải sinh em bé từ 1/8 trở đi mới được. Mong sớm nhận được hồi đáp của luật sư. Cháu xin chân thành cám ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Với câu hỏi cuả bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo thông tin mà bạn đã cung cấp, bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 2 năm 2015. Bạn đi làm đủ 15 ngày trong tháng 7 và xin nghi thêm 5 công ốm. Như vậy, bạn làm tới 20/7/2015.

Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về chế độ nghỉ thai sản như sau:

Điều 27. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;
d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Bạn vào làm tại công ty hơn 5 tháng do đó bạn thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản theo quy định pháp luật.

Xét điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Bạn thuộc trường hợp lao động nữ sinh con do đó điều kiện để bạn được hưởng chế độ thai sản đó là: “đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

Như vậy, bạn muốn được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên. Tức là tới thời điểm hết ngày 31/7/2015. Do đó, bạn phải sinh em bé từ 1/8 trở đi mới được hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *