Nghỉ việc không lương, ngừng đóng BHXH có được hưởng trợ cấp mất việc?

Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương để điều trị bệnh tật, ốm đau có đúng không? Thời gian người lao động nghỉ ốm có được tính là thời gian làm việc thực tế để thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hay không? Luật Sư Toàn Quốc tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Lao động

Mặc dù trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm là hai loại trợ cấp thanh toán trong những trường hợp khác biệt nhau. Tuy nhiên, nhìn chung hai loại trợ cấp này nhằm mục đích ưu đãi cho người lao động làm việc lâu dài tại công ty chấm dứt hợp đồng lao động.

Do đó, nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc liên quan đến:

– Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc;

– Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm;

– Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm;

– Thời gian làm việc thực tế để hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm,…

Bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 0926 220 286 để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tư vấn trường hợp nghỉ việc không hưởng lương, ngừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp mất việc làm không?

Câu hỏi: Kính gửi Luật Sư, Luật sư cho tôi hỏi về trợ cấp mất việc làm, tình trạng thực tế của tôi như sau thì có đươc hưởng trợ cấp mất  việc không? Tôi vào công ty làm từ tháng 04/2006. Đến tháng 11/2016 tôi bị bệnh tai biến nên xin nghỉ phép trong thời gian từ T12/2016->T3/2017 hàng tháng tôi vẫn nhận lương, đến tháng T4/2017 tôi xin  nghỉ không lương tại công ty, từ thời điểm này cty không chuyển lương hàng tháng cho Tôi nữa và tôi phải tự mua bảo hiểm xã hội gia đình. Đến tháng 04/2018 do sức khỏe vẫn không có khả năng hồi phục để tiếp tục đi làm nên Tôi mới làm đơn xin nghỉ việc vậy cho Tôi hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp mất việc không. trong thời gian tôi xin nghỉ không lương như vậy công ty không đóng các loại bảo hiểm cho tôi là có đúng không? Hiện tại tôi có liên  hệ công ty để hỏi có được làm hồ sơ lãnh trợ cấp mất việc thì công ty trả lời tôi không được lãnh trợ cấp mất việc, vì đã ngưng đóng bảo hiểm quá 3 tháng. Luật sư tư vấn thêm giúp Tôi, trường hợp của tôi khi nghỉ việc sẽ được hưởng những quyền lợi gì từ phía công ty và phí Bảo Hiểm. Kính mong luật sư tư vấn giúp Tôi.Tôi chân thành cám ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, với vụ việc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, liên quan đến trợ cấp mất việc làm:

Căn cứ theo quy định tại điều 49 Bộ luật lao động năm 2012 về trợ cấp mất việc làm. Cụ thể:

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Theo đó chỉ khi giữa bạn và doanh nghiệp chấm dứt quan hệ lao động do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ , vì lý do kinh tế và trường hợp doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì khi đó bạn được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm. Vì theo thông tin bạn cung cấp sau 1 năm nghỉ việc không hưởng lương nhưng sức khỏe chưa phục hồi do đó bạn xin nghỉ việc, nếu như việc chấm dứt hợp đồng lao động là do hai bên cùng nhau thỏa thuận chấm dứt  hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì bạn không được hưởng trợ cấp mất việc làm mà hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 48 Bộ luật lao động năm 2012. Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc  là tổng thời gian làm việc thực tế bạn làm việc tại đơn vị trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Thứ hai, quyền lợi của bạn khi nghỉ việc:

Căn cứ theo quy định tại điều 47 BLLĐ năm 2012:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

….

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy trong thời hạn 7 ngày làm việc bạn được phía công ty thanh toán các khoản liên quan đến quyền lợi của mình ví dụ trợ cấp thôi việc (nếu có), ngày nghỉ hằng năm chưa hưởng,….Đồng thời bạn được công ty trả chốt và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ mà công ty đã giữ lại của bạn.

Thứ ba, thời gian nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm?

Trong thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018 bạn nghỉ việc không hưởng tiền lương tại doanh nghiệp nên công ty không tham gia bảo hiểm xã hội là phù hợp với quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội theo điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *