Nghỉ việc sau thời gian thử việc được hưởng những quyền lợi gì

A không được trả lương sau thời gian thử việc vì Công ty cho rằng A vi phạm quy chế công ty về việc xin thôi việc không thông báo trước từ 30-45 ngày. A cần phải làm gì để tự bảo vệ quyền lợi lao đông của mình?

Tình huống: Xin chào Luật Sư Toàn Quốc, Cho tôi xin được tư vấn về quyền lợi của người lao động sau khi nghỉ việc. Đầu năm 2017 tôi làm việc cho Công ty Đại An Phát, sau thời gian thử việc 2 tháng cho đến ngày tôi chính thức gởi thư thông báo xin nghỉ việc( thư gởi ngày 01/05/2017) tôi chưa ký hợp đồng chính thức với Công ty. Sau khi tôi nghỉ việc thì công ty không thanh toán lương tháng 04/2017 cho tôi với lý do tôi vi phạm quy chế công ty về việc xin thôi việc( tức phải báo trước với công ty từ 30-45 ngày khi là nhân viên chính thức, tôi xin phép nói rõ hơn là công ty không chịu ký hợp đồng lao động chính thức với tôi nên cho tôi hỏi luật sư: Tôi có vi phạm quy chế của công ty như lập luận phía trên công ty đưa ra). Tôi nghỉ việc như thế mà công ty không thanh toán lương thì xin luật sư tư vấn giúp tôi để tôi nhận được quyền lợi của mình 1 cách chính đáng. Mong nhận sự tư vấn sớm từ luật sư của Luật Sư Toàn Quốc

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra câu trả lời như sau:

Thứ nhất,  với thông tin bạn cung cấp thì hết thời gian thử việc bạn vẫn tiếp tục làm tại công ty nên xác định quan hệ giữa bạn và người sử dụng lao động là quan hệ lao động.

Căn cứ Điều 29 Bộ Luật lao động 2012 quy định:

“1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”

Như vậy, về nguyên tắc, sau khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với bạn. Theo thông tin bạn cung cấp, khi hết thời gian thử việc mà công ty không ký kết hợp đồng lao động với bạn, và vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, thì bạn  đương nhiên được làm việc chính thức nên giữa bạn và người sử dụng lao động là quan hệ lao động.

Thứ hai, trách nhiệm hai bên:

Về phía công ty: Công ty sẽ không được giữ lương của bạn,cụ thể tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.”

Theo đó, công ty sẽ phải trả lương đầy đủ cho chị khi chấm dứt hợp đồng. Bạn có thể làm đơn yêu cầu phía công ty trả lương cho bạn. Nếu phía công ty vẫn tiếp tục nhất định không trả lương cho bạn thì bạn có thể làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân huyện về việc yêu cầu công ty trả tiền lương cho bạn.

Về phía chị: Quan hệ giữa chị và công ty là quan hệ lao động mặc dù chị và công ty chưa ký hợp đồng như nói trên. Vì vậy khi chị đơn phương nghỉ việc thì cần phải báo trước cho công ty, Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời gian báo trước cụ thể như sau:

“2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Như vậy tùy thuộc vào từng loại hợp đồng giữa chị và công ty thì chị phải báo trước cho công ty một thời gian nhất định theo quy định này.

Theo Điều 43 Bộ luật lao động 2012 nếu bạn chấm dứt hợp đồng đơn phương mà không báo trước cho công ty thì bạn:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Theo đó, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty số tiền tương ứng với nửa tháng lương của bạn cùng với số tiền lương tương ứng với khoảng thời gian mà bạn không báo trước.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *