Nghỉ việc trước tuổi theo chính giản biến chế có được hưởng lương hưu không?

Mẹ tôi năm nay 51 tuổi là giáo viên tiểu học. Mẹ tôi muốn nghỉ sớm theo chính sách tinh giản biến chế. Vậy, xin luật sư cho hỏi có phải nghỉ hưu từ năm nay thi vẫn được chế độ hưu cứng như đủ tuổi chứ a. Khi nào được cầm sổ hưu.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc nghỉ hưu của mẹ bạn.

Chính sách tinh giản biến chế đối với đối tượng về hưu trước tuổi được quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Các trường hợp tinh giản biến chế được quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;
c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

….”

Như vậy, nếu mẹ bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì sẽ được nghỉ việc theo chính sách tinh giản biến chế.

Thứ hai, về thời gian được hưởng lương hưu.

Trường hợp 1: Vì thông tin bạn cung cấp cho phía chúng tôi còn thiếu, nên chúng tôi nhận định rằng mẹ là lao động nữ; không thuộc trường hợp làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH.

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động nữ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006 là nữ đủ năm mươi lăm năm tuổi, và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. Năm nay mẹ bạn 51 tuổi nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng thàng.

Như vậy, nếu mẹ bạn đã đủ 20 năm đóng BHXH không được nghỉ sớm theo chính sách tinh giản biến chế thì phải chờ tới khi đủ năm mươi lăm tuổi thì được hưởng lương hưu hàng tháng.

Trường hợp 2: Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/NĐ-CP về chính sách tinh giản biến chế: “Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội​”

Vì vậy, nếu mẹ bạn đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và được nghỉ theo chính sách tinh giản biến chế thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định về bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *