Nghĩa vụ thanh toán trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp

Luật sư tư vấn miễn phí về nghĩa vụ thanh toán trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm thanh toán hay công ty thanh toán như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn:

Kính gởi văn phòng công ty luật xin trợ giúp giùm tôi Tôi công tác tại chi nhánh nhà máy công ty CP X hợp đồng không xác định thời hạn từ tháng  01/200x đến nay do nhu cầu thu hẹp ngày 30/12/201x công ty chuyển nhượng nhà máy bán cho đơn vị khác và tôi không còn công tác nữa ngày 30/04/201x công ty ra quyết định giảm nhân sự cho tôi thôi việc nhưng Công ty chỉ trợ cấp 01 tháng lương và nói rằng chế độ từ năm 200x trở về trước còn từ năm 200x trở về sau thì bảo hiểm thất nghiệp trả công ty không có trợ cấp gì.

Xin luật sư cho tôi biết như vậy là đúng hay sai. nếu sai tôi có thể ủy quyền cho Luật sư khởi kiện được không và giá là bao nhiêu cho đến khi kết thúc vụ kiện.

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về nghĩa vụ thanh toán trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp

Tại Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 quy định về Trợ cấp mất việc như sau:

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.”

Như vậy, Công ty bạn chỉ có nghĩa vụ thanh toán tiền trợ cấp mất việc theo quy định tại Điều 49 trên. Theo thông tin bạn cung cấp, công ty chỉ trợ cấp 01 tháng lương, như vậy có nghĩa là bạn đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009.

Do đó, kể từ khi bạn tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp sẽ có nghĩa vụ thanh toán tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tại Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Trợ cấp thất nghiệp như sau:

“1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Như vậy, công ty bạn thực hiện như vậy là hoàn toàn đúng pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *